Laddstation placerad på en tegelvägg med klätterväxter där en vit elbil står och laddas.

Grön teknik avdrag

Det lönar sig att tänka el

Avdraget ger halva priset för laddbox med tillbehör och installationen. 50% avdrag av den totala kostnaden är redan inlagt i priset på vår hemsida. Vi sköter sedan hanteringen av detta hos Skatteverket

Tänk på att Grön Teknik avdraget räknas in i samma summa som Rot och Rut avdraget gör per person och år, hos Skatteverket. Summan är max 50000kr per person, per år. Detta går att kontrollera själv hos Skatteverket om man är osäker. Skulle inte avdraget gå igenom så tvingas vi fakturera beloppet i efterhand.

Du måste även stå som registrerad ägare till fastigheten för att kunna nyttja Grön Teknik avdraget.

Grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.